Upravit stránku
Príkmenný pás je vo vinohrade tvorený priestorom o šírke 400 až 600 mm pod krami v ose riadku a voľne nadväzuje na medziradie. Cieľom jeho udržovania je odstránenie nežiadúcej buriny a prekyprenie pôdy, vďaka čomu sa významne zlepší vstrebávanie vodných zrážok a ich následný transport ku koreňom viniča. Pre tento účel sa nasadzuje mechanická kultivácia v podobe okopávačky, hviezdicového disku (rotačnej okopávačky) či plecieho kolesa, či druhá možná cesta je postreková technika v podobe herbicídnych támov.

Medzi ďalšiu údržbu príkmenného pásu patrí priorávanie (prihrnutie) pôdy smerom ku kmienkom v zimnom období a ich následné odoranie (odhrnutie) na jar. Do skupiny strojov pre tento účel patrí diskový pluh či prihrňovacia/odhrňovacia radlica.