Upravit stránku

Z dôvodov zvyšovania výnosov v ďalšom roku je nutné, aby jednoročné výhonky, ktoré budú nasadzovať plody na budúci rok, boli vyväzované vo vodorovnej polohe. Pretože k procesu nasadzovanie dochádza najčastejšie v mesiaci júl a august, je nutné v tomto období ohýbať letorasty do horizontálnej polohy. K tomuto účelu sú vhodné nasledujúce typy fixačných spôn.

Náš sortiment