Upravit stránku

Jedná sa o trávne a ďatelinotrávne zmesi, vďaka ktorým získate siláž s vysokým obsahom bielkovín a energie. Zloženie zmesi je prispôsobené nielen prírodným podmienkam a účelu využitia, ale aj pravdepodobnému spôsobu zberu, alebo ďalším požiadavkám. Priamo tak ovplyvnite úžitkovosť Vašich zvierat.

Tieto trávne zmesi sa vyznačujú vysokou kvalitou, danú vhodným pomerom vybraných trávnych druhov a odrôd. Nejedná sa o žiadne unifikované poľnohospodárske zmesi dovážané zo zahraničia, ale o zmesi druhov a odrôd overených v našich podmienkach a namiešané z vlastných osív vyrobených na našom území. Sú často ešte ďalej prispôsobené špecifickým stanovištiam pre ich výsev.

Trávne zmesi Pastvina, Pastvina pre ovce a kozy, Lúka, Ďatelina.


Potrebujete poradiť s osivami? Napíšte nám