Krátko k histórii

Whailex sa na trhu objavil relatívne nedávno a to v roku 2007. Impulzom pre vývoj tohoto ochranného systému boli katastrofické krúpové zrážky v rokoch 2004 a 2005 v regióne  Markgräflerland v juhozápadnej časti Nemecka, ktoré spôsobili plošné škody vo vinohradoch. Dovtedy používané systémy neboli pre prostredie vinohradu použiteľné, pretože bránili používaniu tunelových zariadení, ako sú ožínacie lišty, predrezávače, či zberacie kombajny. V tom čase spoločnosť  WAGNER GmbH začína pracovať na  na vývoji systému, který je svojou univerzálnosťou a fleibilitou pre prostredie vinohradu plne použiteľný.

 

Inštalácia systému

Inštalácia prebehla na 5 miestach.  V ČR sme prvý deň navštívili vinohrad v  Lednici v areálu MZLU, vinohrad v Dyjákovičkách a ovocný sad vo Velkých Němčicích. Druhý deň sme sa presunuli  na Slovensko, kde sme inštalovali vinohrad v Limbachu a v Modre.

Vďaka tomu, že sa systém umiestňuje  už na postavenú konštrukciu, je jeho montáž rýchla a nenáročná. Za 1 pracovný deň sa dá ručnou montážou pokryť 1500 metrov vinoihradu a s využitím špeciálnej techniky  až 3000 metrov.

Vinohrady

Vo vinohradoch sa sieť za pomoci spon vešia z obidvoch strán na hornom dvojdrátí.. Na spodný okraj siete sa pri inštalácii spodný okraj siete pripevňuje špeciálne tvarovaná plastová trubka, ktorá slúži na navíjanie a rozíjanie siete. Pre prostedie vinohradu je štandardne používaná sieť v šírke 100 cm. Pokiaľ je horné dvojdrátie umiestnené vo väčšej výške, je možné použiť sieť v šírke 120 cm, aby bola stena kompletne chránená zhora až po zónu hrozien. 

Sady

V sadoch se sieť vešia na horný vodiaci drôt a inštalácia prebieha až na pár odlišností podobne ako vo vinohradoch. Prvou odlišnosťou je šírka siete zvolená v závislosti od výšky stromu. Pri nštalácii vo  Velkých Němčicích sme pri výške jabloní 250 cm použili sieť širokú 180cm. Druhou odlišnosťou je farebné prevedenie siete. Pri jabloniach sa z dôvodu lepšieho zfarbenia plodov pri dozrievaní nepoužívajú siete čierne alebo šedé.   

Posledným rozdielom oproti inštalácii vo vinohrade je dištanc siete od stromov. Pokiaľ by sme siete nechali iba voľne zvesené od vodiaceho drôtu cez korunu stromu, dochádzalo by pri navíjaní a rozvíjaní siete k zachytávaniu rolovania o vetvy a manipulícia so sieťou by bola obtiažna. Odstup siete od koruny stromu je riešený dvoma spôsobmi. Pomocou kovových špirál zavesených na hornom vodiacom drôte - tento spôsob je dostačujúci napríklad pri štíhlom vretene. Pokiaľ je koruna stromu širšia, je vhodné umiestniť na každý stĺpik sklolaminátové výztuhy a vypružiť ich smerom od koruny stromov.

Tento web využíva cookies

Pre chod webu sú nevyhnutné aktivované esenciálne súbory cookies. Na plnohodnotné poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti sú však nutné povoliť aj voliteľné cookies. Kliknutím na nasledujúce tlačidlo, ich zapnete. Viac informácii

Nastavenie cookies

Vaše súkromie je dôležité. Môžete si vybrať z nastavenia cookies nižšie. Viac informácii