Upravit stránku

Vysoká UV stabilita, odolnosť proti vplyvom počasia ale aj stála elasticita a nízkahmotnosť robia z nekovových drôtu Bayco® XV500 vynikajúce napínací drôt pre použitie vo vinohradoch, sadoch a pri výstavbe oplotenia.

Akonáhle je drôt Bayco raz napnutý, svoje napnutie si neustále zachováva a nepovoľuje. Drôt nepodliehakorózii, je odolný voči hnojivám a postrekom na ochranu rastlín. Drôt je vyrobený z polyamidu a vďaka svojim vlastnostiam aj technológiu spracovania disponuje skvelou oderuvzdornosťou (jeho povrch zostáva stále hladký a nepoškodzuje sa o háčiky a hrany oceľových stĺpikov). Drôt Bayco XV500 je vyrábanýv priemeroch od 2,00 - 6,00 mm.

  • Na účely napínacieho drôtu a dvojdrôtia vo vinohradoch
  • Napínací drôt pre protikroupové a tieniace systémy
  • Umelohmotný monofil
  • Prvotriedna kvalita materiálu aj spracovania
  • Jednoduchá manipulácia
  • Dlhá životnosť až 25 rokov

Vyrábané priemery drôtov Bayco XV500 a ich vlastnosti:

TypFarbaVlastnostiPriemerPriemerná záťaž pri pretrhnutíMetráž
XV 500čiernaUV stabilný, odolný vočipoveternostným vplyvom2,00 mm155 kgCca 270 m/kg
XV 500čiernaUV stabilný, odolný vočipoveternostným vplyvom2,50 mm260 kgCca 180 m/kg
XV 500čiernaUV stabilný, odolný vočipoveternostným vplyvom3,00 mm345 kgCcac 120 m/kg
XV 500čiernaUV stabilný, odolný vočipoveternostným vplyvom4,00 mm550 kgCca 69 m/kg
XV 500čiernaUV stabilný, odolný vočipoveternostným vplyvom5,00 mm830 kgCca 45 m/kg
XV 500čiernaUV stabilný, odolný vočipoveternostným vplyvom6,00 mm1177 kgCca 31 m/kg

(uvedené vlastnosti ohľadom zaťaženie drôtov sú založené na neklimatizovaných skúškach a môžu sa líšiť o +/- 10%)

Oblasti použitia plastových drôtov:

Oporné konštrukcie vo vinohradoch a sadoch

Ľahký, dostatočne odolný proti počasiu a UV žiareniu. Nekovovú drôt Bayco XV500 slúži ako skvelýnapínací drôt pre oporné konštrukcie vo vinohradoch a sadoch. Po mnohých rokoch v teréne si udržujevynikajúcu funkčnosť a odolnosť voči záťaži. Drôt Bayco je vhodný aj pre nasadenie obilných kombajnovvo vinohradoch, drôt je totiž skvele elastický a odolný voči mechanickej námahe a otrasom spôsobenýmkombinovanými kombajnom. Drôt nespôsobuje poškodenie ani škrabance na ovocných drevinách.

(drôty je možné inštalovať za pomocou uzlov podľa obrázku; optimálne je však nasadenie systémuGripple namiesto týchto uzlov)

Protikroupové systémy

Hmotnosť sa pri výstavbe protikroupových systémov jedným z dôležitých faktorov. Použitie ťažšíchkovových laniek a drôtov vyžaduje zodpovedajúcim spôsobom dimenzované stĺpiky a kotvy. Inštaláciadrôtov Bayco vo výškach je v porovnaní s drôtmi kovovými tiež jednoduchšie.

Plotový napínací drôt

Bayco XV500 je vďaka svojim vlastnostiam a odolnosti tiež skvelým drôtom pre inštaláciu pletiva.Skleníky a fóliovníky

Mimoriadne vhodný ako drôt na konštrukciu fóliovníkov alebo ako vodiace drôty v skleníkoch. XV500monofily ponúka vysokú elasticitu a dlhú životnosť. Fóliovníky by mali byť zafixované pevne a bezpečne bez toho, aby celková konštrukcia bola zaťažená veľkou váhou. Bayco monofil má o cca 80% nižšiahmotnosť oproti železného drôtu. Hladký povrch drôtu Bayco zamedzí poškodeniu fóliou. Bayco zostaneza každého počasia (i vetra) napnutý. 

 

Drôty Bayco XV 500 už čoskoro na našom eshope!


Návod na inštaláciu

Odporúčania na použitie - Inštrukcie k inštalácii
Bayco monofil je polyamidový drôt určený pre použitie v poľnohospodárstve ako napríklad pri výstavbeoporných konštrukcií vo vinohradoch, sadoch, protikroupových systémoch, konštrukcií skleníkov aparenísk. Drôty Bayco sú vysoko kvalitným produktom a prechádzajú prísnou kontrolou kvality pri výrobe.Drôty Bayco sú vysokopevnostné a pružné. Ako akékoľvek iné plastové výrobky, tiež drôty Baycopodliehajú prirodzenému procesu starnutia materiálu. Hoci sú drôty Bayco v podstate bezúdržbové,odporúčame čas od času kontrolu ich stavu; obzvlášť ak sú drôty vystavené mimoriadne drsným okolitým podmienkam. Pri kontrole konštrukcie venujete najmä pozornosť miestam fixácia drôtu, uzlom a stavunapnutie drôtu.

Dôležité bezpečnostné pokyny k používaniu drôtov
Z dôvodu bezpečnosti používajte v priebehu inštalácie a napínanie drôtov Bayco ochranné rukavice a ochranné okuliare. Drôt prehnane nenapínajte a neprepínajte, prepínanie drôtov by mohlo viesť k ich prasknutiu a spôsobenia vážneho zranenia osôb. Prizerajúci osoby by sa nemali pohybovať v blízkosti drôtu pri procese ich napínaní alebo strihanie. Drôt nikdy nestrihajte, ak je napnutý. Ak chcete drôt prestrihnúť, vždy ho napred uvoľnite. Pri naťahovaní drôtov kontrolujte, či nie je v niektorých miestach zauzlený. Ak áno, uzol odstráňte uvoľnením (alebo prestrihnutím a napojením pomocou Gripple spojok či iného vhodného spojovacieho systému). Pred napínaním drôtov sa uistite, či sú všetky stĺpiky, krajové stĺpiky, kotvy a iné fixačné body v dobrom stave a správne a stabilnú pozíciu. POZOR: tento drôt je elastický a mal by zostať mimo dosahu detí. Nesprávne použitie a manipulácia môžu spôsobiť riziko uškrtenia osôb!

Navrhovaný postup inštalácie
Drôt by mal byť pri inštalácii napnutý v rozmedzí medzi 3 - (maximálne) 5%. Ideálne je drôt napnúť spočiatku na 3% (teda napnúť o 3 metre na 100m natiahnutého drôtu) a následne v prípade potreby dopnúť o 1 - 2%. Nástroj pre napínanie drôtu by mal mať ploché čeľuste. (Výrazne odporúčame používať spojky systému Gripple a napínacie kliešte systému Gripple). Pre optimálny výsledok inštalácie a napínanie drôtu by sa mali okolitej teploty pohybovať nad bodom mrazu.
Pri inštalácii obtáčania drôtov Bayco do hrúbky 4mm okolo stĺpikov / tyčí, odporúčame používať stĺpiky / tyčky s minimálne 10x väčším priemerom ako je priemer inštalovaného drôtu Bayco. Pre drôty s priemerom nad 4 mm by mal byť pri obtáčania drôtu okolo stĺpikov / tyčí tieto tyče / stĺpiky 12x silnejší ako priemer inštalovaného drôtu Bayco.
Produktové portfólio drôtov Bayco sa skladá z rôznych priemerov a prevedenie, ktoré slúžia pre široké účely. Prosíme, skontrolujte, či je pre Vami stanovený účel použitia vybraný drôtu Bayco vhodné a bezpečné.


Zrieknutie sa zodpovednosti
Informácie a technické rady - či už boli zaslané slovne alebo písomne, alebo tiež výsledky testov našichdrôtov - sú vydávané podľa našich najlepších znalostí. Skutočnosť, že sme Vám poskytol vyššie uvedené rady Vás nezbavuje povinnosti preštudovať ďalšie dostupné technické údaje o drôtoch uvedené naobchodných obaloch, štítkoch a letákoch s technickým popisom. Používanie, inštalácia a manipulácia snami vyrábanými drôty na základe našich technických odporúčaní je mimo našu kontrolu. Za spôsobmanipulácie, inštalácie a používania našich drôtov je zodpovedný samotný užívateľ.