Upravit stránku
Zelenými prácami sú vo vinohradníckej terminológii označované niektoré ručné jarné a letné práce. Cieľom všetkých týchto prác je vytvorenie optimálnej listovej plochy tak, aby zaistila dostatočnú asimiláciu a tým dostatok svetla a živín pre správny vývoj viniča. Medzi charakteristické ručné práce radíme napr. tzv. podlom alebo odstránenie neplodných ale rašiacich očiek, ktoré vinič vysilujú. Ďalej sem môžeme zaradiť zastrkovanie letorastov medzi drôty dvojdrôtia, likvidáciu zálistkov, orezávanie prerastených letorastov, čiastočné odlistenie a nesmieme zabudnúť ani na prebierku hrozna.


Niektoré z týchto prác je možné vykonávať mechanizovane. Firma Oslavan Slovakia s.r.o. ponúka vo svojom portfóliu stroje a zariadenie na čistenie kmienkov viniča od firmy Braun, vyväzovače letorastov a orezávacie lišty ERO – Binger slúžiace k čiastočnému odstráneniu listovej plochy porastu.


Do tejto kategórie strojov sme zaradili aj špeciálny stroj na mechanickú redukciu kvetov Darwin nemeckej firmy Fruit Tec.